Διεύθυνση: Πατρών 59, Πύργος Ηλείας
E-mail: info@hophoptoys.gr
Τηλ.: 26213 01503